TUOMAS KORKALO: ROMANTIKON PÄIVÄUNI

5.9.-24.9. 2023

”Olen työskennellyt abstraktin maalauksen kanssa viimeiset 7 vuotta. 

Maalausteni peruselementit ovat olleet väri, pinta, viiva ja muodot. Nyt kuvan rakentamiseen osallistuvat myös tekstit ja satunnaiset esittävät elementit. Haluan luoda kaksiulotteiselle pinnalle illuusion tilasta ja liikkeestä hyödyntämällä maalauksen osien suhdetta toisiinsa. Pakopisteillä ja värien rinnastuksilla syntyy illuusio avaruudellisesta tilasta. Työskentelyssäni annan mahdollisuuden myös sattumanvaraisuudelle ja absurdille logiikalle. Esimerkiksi pakopisteen muutoksella totutusta paikasta johonkin uuteen voi liikkeen ja tilan tuntuun saada surrealistisiakin piirteitä.”

Tuomas Korkalo

Tuomas Korkalo (s. 1978) työskentelee maalauksen ja värin keinoin. Hänen teoksensa ovat viime aikoina laajentuneet myös tilallisiksi teoksiksi. Korkalo on osallistunut yksityis- ja ryhmänäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla vuodesta 2000 alkaen. Viime aikoina hänen teoksiaan on esitetty mm. Kiasmassa, Helsingissä, Rovaniemen taidemuseossa, Kemin taidemuseossa ja Finlandia University Galleriassa, Hancockissa (MI) Yhdysvalloissa. Korkalon teoksia löytyy merkittävistä kokoelmista mm. Gösta Serlachiuksen nykytaiteen kokoelmasta, Jenny ja Antti Wihurin rahaston taidekokoelmasta ja Kansallisgalleriasta; Valtion taideteostoimikunnan kokoelmasta. Vuonna 2021 Korkalolle myönnettiin Lapin taidepalkinto monipuolisesta taiteellisesta toiminnastaan.