TUOMAS KORKALO: ROMANTIKON PÄIVÄUNI

Tuomas Korkalos verk består av grundläggande visuella element: färg, ytor, linjer och grundläggande geometriska former. Bilderna innehåller också text och leker med typografi. Verken är inspirerade av den ryska avantgardetraditionen i en ny form.  Korkalo skapar skikt och djup i sina målningar genom att använda genomskinliga färgkombinationer och varierande försvinnande punkter. Verkens geometriska logik är bedräglig och utmanar betraktaren att titta igen.

Tuomas Korkalo (Rovaniemi, f. 1978) har deltagit i separat- och grupputställningar i Finland och utomlands sedan 2000. Hans verk har nyligen visats på Kiasma, Helsingfors, Rovaniemi konstmuseum, Kemi konstmuseum och Finlandia University Gallery, Hancock (MI), USA. Korkalos verk finns i viktiga samlingar som Gösta Serlachius samling av nutidskonst, Jenny och Antti Wihuri-stiftelsens konstsamling och Nationalgalleriet; Statens konstkommissions samling. År 2021 tilldelades Korkalo Lapplands konstpris för sin mångsidiga konstnärliga verksamhet.