Rasmus Förster

RASMUS FÖRSTER

22.3.-10.4.2022

BETONGPALATSET

PRESS RELEASE / PRESSMEDDELANDE / PRESS RELEASE

"Vägled mig till tingens lager. Låt mig gå till ett vägskäl där litteratur och aggregerade korsar och utbyter idéer, vilket leder mig in i måleriets mekanosfär. Ett vägskäl där litteraturen och alltings klippa korsar varandra och utbyter idéer. Låt mig dra lärdom av litteraturen och sprida betong på berggrunden: vi bygger en ny stad. Vi tvättar händerna med mjuk jord och filtrerar vatten genom grov sand. Vi reser mjuka statyer och älskar i betongpalatset. Sådan är den urbana apans sätt, den cirklar sin immateriella svans som förlorats i sina tillväxtorienterade tankar. Mot den står flyktens rörelse mot mjuk medkänsla i kvicksand av ett kort liv.

I denna utställning har sten och skiktning varit två av de viktigaste sakerna jag har fokuserat på. Konceptuellt har jag förlitat mig på dem när jag övervägt texterna från Gilles Deleuze och Félix Guattar. Å ena sidan är "staden" och den urbana figuren som trycker utåt ut i världen. Den första frågan är: hur är det i staden? För det andra blir staden – och dess invånare – ogjord och återuppbyggd i stadens inre. Det är en oavbruten skiktningsprocess. Stenen är skiktad på stenen, minnet är skiktat på minnet. Mycket går förlorat både i utkanten av den konstanta rörelsen och i dess många centra.

Så jag hade målat en sten och en figur, men något verkade saknas. Jag sträckte mig mot teckningstekniken och började utforska möjliga sätt att se dessa ämnen genom linjebaserat arbete. Något föll på plats. Det sätt på vilket de vibrerande linjerna började sätta sig in i varandra tycktes nå essensen av konstgjord betong, den urbana världen. Som återuppväckta statyer, långsamma rörelser av stenmaskiner som vägrar att definieras som just det ena eller det andra, som för alltid ändrar sin form under den veckande vikten av nya lager."

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

Adress

Kyrkpinne 18

65100 Vasa

Suomi / Finland

ÖPPETTIDER

Tis-fre: 14-19La
: 12-18Au
: 12-16

Abonnera