Raija Marttinen

RAIJA MARTTINEN

1.3.-20..3.2022

DET ÄR DET SOM ÄR KVAR.

Processen att göra raija Marttinens verk i verken av utställningen "That Leaves Now" i mars, målning är det viktigaste.

"När jag arbetar söker jag, hittar, avvisar, täcker, gräver igen. Jag ifrågasätter allt tills jag i ett flyktigt ögonblick når det, det viktigaste jag vet att jag har letat efter."

Utställningen innehåller konstnärens senaste verk, som specifikt har sökt det som återstår.

********

I Raija Marttinens utställning "Det som återstår" processen att göra, att måla är det viktigaste.

"När jag arbetar söker jag, hittar, kastar bort, döljer och gräver upp igen. Jag ifrågasätter allt tills jag i ett flyktigt ögonblick sträcker mig efter det viktigaste jag vet att jag har sökt."

I utställningen visas konstnärens senaste verk, med särskilt fokus på det som återstår.

********

I Raija Marttinens marsutställning "What remains now" är processen att göra, måla, det viktigaste.

"När jag arbetar söker jag, hittar, kasserar, täcker upp, gräver upp igen. Jag ifrågasätter allt tills jag i ett flyktigt ögonblick sträcker mig efter det, det viktigaste jag vet att jag har sökt."

Utställningen visar konstnärens senaste verk, med särskilt fokus på det som återstår.

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

Adress

Kyrkpinne 18

65100 Vasa

Suomi / Finland

ÖPPETTIDER

Tis-fre: 14-19La
: 12-18Au
: 12-16

Abonnera