Back to all Post

PAN JIANFENG: WITH HOPE 1.9.-20.9.2020

Pan Jianfeng är ”social kalligraf”. Han har arbetat 17 år som visuell konstnär i Shanghai i Kina, men flyttade 2016 till Gamla stan i Borgå, Finland. Hans självvalda exil i Finland kan ses som hans reflektion över stadslivet, sammanflätat med kampen för överlevnad och mening som konstnär.

Som doktorandforskare vid The Modern Calligraphy Research Center, China Academy of Art, har han kallat sin konstutövning för ”Globalt skrivande”; ett nytt sätt att se på kalligrafi (en grundläggande kunskap om skrivande och en livsfilosofi som skapats av intellektuella i kinesisk historia) genom att integrera vårt sociala innehåll.

Han skapar nya tecken och bilder med bläck, och det är radikalt att se kalligrafi och österländskt skrivande, som är en av de mest traditionella konstnärliga inriktningarna, använt som verktyg – som ett tredje språk – för att kritisera det moderna stadslivet. Hans konstutövning, från studion till allmänna utrymmen, är politisk samtidigt som den utmanar uppdelningen mellan väst och öst i nutida kontext.

Några tankar före utställningen:

When Pasi contacted me about the exhibition in Vaasa,

I looked for the city on Google Earth.

It looked like a perfect place to visit during the Finnish summer and I told myself,

don’t forget to check how far it is to swim to Stockholm.

After moving to Finland four years ago, I have mainly made images in black and white.

Pasi seems to like them, maybe because he paints in black too,

Or because we all have to face the long dark winter.

But I have learned to appreciate this season.

It feels like a milk spa or a white daydream.

My big black drawings made Pasi tremble.

Spring arrives after Pasi’s visit, and suddenly I feel like using color!

After a heavy storm, I made my own water pond with local stones.

Working with stones makes me happy.

“A field of five color stones,” one friend comments.

In the past, Mother god used them to fix the broken sky.

With hope.

Text  by Pan jianfeng 8th June 2020 porvoo Finland

Contact:  paninhelsinki @ gmail.com
Website:  http://shtype.wixsite.com/inklink
Instagram: inklink

Add Your Comment