MARJA KARISALMI: VAD KOMMER ATT HÄNDA? | 10.1 – 29.1.2023

Jag målar upp det överflöd och den förgänglighet som finns i vår tid, liksom parallella verkligheter knutna till våra utgångspunkter, separata berättelser, verkliga och overkliga ögonblick.
I mina målningar utforskar jag spänningarna i kontroll och att släppa taget, vårt inbyggda karnevalistiska beteende och de många former av kärlek som vi navigerar i den verklighet vi känner på. Jag tolkar det jag ser genom lekfulla upptrappningar.
Jag arbetar med olika tekniker, främst akryl, kol, markör eller annan ritning på duk. I mitt arbete är utgångspunkten ofta någon form av förvrängning eller atmosfär som jag uppfattar i min omgivning och i mig själv. Min målarstil är processliknande: Jag arbetar med det undermedvetna, kaosets och slumpens nycker och samlar material som jag arbetar med på distans. Ofta, förutom att vara personligt, behåller verket någon häpnadsväckande nyans eller detalj, vars betydelse långsamt utvecklas för mig samtidigt som processen hålls vid liv.