MARIA ÅNGERMAN: WRETCHED GROUND

31.1.-18.1.2024 | Öppning dn 31. Januari kl 18-20

Maria Ångermans utställning “Wretched Ground” undersöker de relationer som äger rum i ett tidvattensområde. Den består av fotokollage baserade på bilder av till synes livlöst material och en video som spekulerar kring uppkomsten av nya arter. Utställningen åtföljs av en fotobok som kombinerar foton och kollage. Den reflekterar över förmågan till anpassning och överlevnad, hur vi är en del av naturen och hur det syntetiska material vi lämnar efter oss så småningom kommer att bli en del av oss.

Utställningen hämtar inspiration från den feministiska teoretikern och filosofen Donna Haraways text “Staying with the Trouble”, där hon utforskar hur man kan vara med och leva med andra organismer på planeten i en värld som är akut medveten om de ekologiska utmaningarna. Istället för att beklaga världens undergång uppmuntrar utställningen till ett nytt perspektiv på livets möjligheter.

Maria Ångermans konstnärskap undersöker människans relation till naturen och begreppet natur med ett intresse för liminalitet, förkroppsligande och hapticitet. Vare sig det sker genom immersiva rörliga bilder eller olika fotografiska processer, rör sig hennes arbete i ett känsligt utrymme mellan dokumentär fakta och poetisk fiktion. År 2014 tog hon sin magisterexamen från Nederländernas filmakademi. Hennes verk har visats på många håll i Europa, samt i Brasilien och Senegal.