Marcus Lerviks

MARCUS LERVIKS

3.5.-22.5.2022

I skapargalleriutställningen kombinerar jag två äldre teckningsuppsättningar.  Jag har valt verk som är mer än 20 år gamla eftersom jag inte tidigare har ställt ut dessa teckningar i  ett galleri och att även om det är sju år mellan teckningsuppsättningarna finns det en stark visuell likhet mellan dem, även om båda serierna bygger på en helt annan grundidé. Jag har haft denna kombination i åtanke länge, och nu när jag har möjlighet att ställa ut på skapargalleriet kan jag omsätta min gamla idé i praktiken.

 

Till utställningen på Makers Galleri skall jag kombinera två äldre teckningsserier. Orsaken till att jag plockat fram över 20 år gamla arbeten är dels för att jag inte visat teckningarna tidigare i ett galleri och för att även om det är 7 år emellan teckningsserierna så finns det en stark visuell likhet i dem fast båda serierna bottnar sig på totalt olika grundidéer. Har länge haft denna kombination i baktankarna, via att jag nu fått möjlighet att ställ ut på Makers Galleri kan jag förverkliga en gammal ide ́.

 

Till utställningen på Makers Gallery kommer jag att kombinera två äldre serier av teckningar. Anledningen till att jag har valt verk som är mer än 20 år gamla är att jag inte har visat teckningarna i ett galleri tidigare och att även om det är 7 år mellan teckningsserierna finns det en stark visuell likhet mellan dem, även om båda serierna bygger på helt olika idéer. Jag har haft denna kombination i åtanke länge, och nu när jag har möjlighet att ställa ut på Makers Gallery kan jag förverkliga en gammal idé.

 

"Nätverk" 1998 

1997 var jag på ett utbytesprogram i Berlin i två månader, och under denna vistelse blev jag främst förvånad över vilken typ av infrastruktur den större staden hade att erbjuda. Min favorithobby under min tid i Berlin var att resa på tunnelbanan slumpmässigt runt staden utan att veta var jag var. När jag kom till stationen klättrade jag uppför trappan och tittade mig omkring och sedan fortsatte upptäcktsfärden. Som ett resultat av denna repetitiva vana ritades ritningar slumpmässigt av gatu- och flodstrukturer från en karta över Berlin.

 

1997 var jag på ett utbytesprogram i Berlin i 2 månader, under denna vistelse blev jag mest förvånad över infrastrukturen en större stad hade att erbjuda.  Favoritsysslan under min Berlin period var att åka slumpmässigt tunnelbana runt i stan utan att veta var jag var, när jag kom fram till stationerna tog jag trappan upp och tittade runt, vartefter upptäckts resan fortsatte. Detta upprepade beteende resulterade i ritningarna som var slumpmässigt ritade gator-floder-strukturer från Berlin kartan.

 

År 1997 var jag på ett utbytesprogram i Berlin i 2 månader, under denna vistelse blev jag mest förvånad över den infrastruktur som en större stad hade att erbjuda.  Favoritaktiviteten under min Berlinperiod var att åka tunnelbana slumpmässigt runt staden utan att veta var jag var, när jag kom till stationerna tog jag trapporna upp och tittade runt, varefter upptäcktsresan fortsatte. Detta repetitiva beteende resulterade i att teckningarna slumpmässigt ritades gata-flod strukturer från Berlin kartan.

 

"16:9 Filmteckningar" 2005 

16:9 Filmteckningar är en serie teckningar gjorda av stillbilder från olika filmer. Varje ritning innehåller ett stort antal stillbilder från samma film, cirka 50-200 bilder, beroende på filmens längd och visuella mångfald. De slutliga ritningarna skapades under produktionsprocessen genom att rita konturerna för varje ny stillbild över konturerna av de tidigare stillbilderna. Intrycket av de slutliga teckningarna kan få dig att tänka på någon form av kartor, kartor som fångar det visuella språket i varje film som en komposition som verkar abstrakt, även om den består av entydiga och tydligt presenterade stillbilder.

 

Movie drawings är en serie teckningar gjorda av stillbilder från olika filmer. Varje teckning innehåller ett stort antal stillbilder från samma film, ca 50-200 bilder beroende på filmens längd och visuella variationsrikedom. Under tillverkningsprocessen växte de slutliga teckningarna fram genom att varje ny stillbilds konturer tecknades ovanpå de tidigare stillbildernas konturer. Intrycket av de slutliga teckningarna leder kanske tankarna till kartor av något slag, kartor som fångar respektive films visuella formspråk i en komposition som ger ett abstrakt intryck trots att den är uppbyggd av entydiga och klart föreställande stillbilder.

 

Filmteckningar är en serie teckningar gjorda av stillbilder från olika filmer. Varje teckning innehåller ett stort antal stillbilder från samma film, cirka 50-200 bilder beroende på filmens längd och visuella variation. Under produktionsprocessen utvecklades de slutliga ritningarna genom att rita konturerna för varje ny stillbild ovanpå konturerna av de tidigare stillbilderna. Intrycket av de slutliga teckningarna kan få en att tänka på kartor av något slag, kartor som fångar det visuella språket i varje film i en komposition som ger ett abstrakt intryck trots att den består av entydiga och tydligt representerade stillbilder.

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

Adress

Kyrkpinne 18

65100 Vasa

Suomi / Finland

ÖPPETTIDER

Tis-fre: 14-19La
: 12-18Au
: 12-16

Abonnera