HELENA KAIKKONEN : ÖGONBLICK (RUNT): 30.8.-18.9. 2022

HELENA KAIKKONEN : ÖGONBLICK (RUNT): 30.8.-18.9. 2022

Helena Kaikkonen är bild- och textilkonstnär från Uleåborg. Tid, minnen, skörhet och livets kraft. Naturen och nutida och tidigare generationers liv är centrala teman i hans konst. Kaikkonen arbetar fritt genom att kombinera olika material med textila material. I sitt arbete använder hon textil- och bildkonsttekniker som kombineras med egenutvecklade metoder.

 

Hon skapar installationer, textila verk, videor och miljökonstverk.