HELENA KAIKKONEN |  STUNDER RUNT

Ögonblick runt utställningen temat är ögonblick som lämnar märken på oss. Minnen, tidens gång, livets skörhet och kraft finns i utställningens verk. De stunder vi upplever i livet finns alltid omkring oss. De stannar kvar hos oss och gör oss till vad vi är.

När jag har arbetat har färger, ljus och stämningar från olika stunder burit mina tankar. Årstiderna rytmiserar liv och upplevelser, i minnen ändrar de meningsfulla ögonblicken sin form och förvandlas till abstrakta verk. Arbetet innebär ständiga experiment och utforskningar, liksom mycket manuellt arbete, såsom handsömnad, virkning, veckande och färgning.

Tekniker och material som jag känner till, som linnefiber, papper, siden, växtdelar, garn, ingår i utställningens verk. Materialet har en speciell betydelse för mig. Platsen eller ursprunget till dess upptäckt, spåren av tid, känslan och känsligheten kan påverka verkets ursprung och dess innehåll. Några av verken innehåller material från mina gamla verk som återanvänts.

Helena Kaikkonen är bild- och textilkonstnär från Uleåborg. Hon skapar installationer, textila verk, videor och miljökonstverk. Han arbetar på Gamla Ullfabriken i Pikisaari i Uleåborg.