FÄRGBILDER UR ETT ÄKTENSKAP 13.10.-31.10.2020
FÄRGBILDER UR ETT ÄKTENSKAP 13.10.-31.10.2020

ELINA TAMMIRANTA-SUMMA OCH PERTTI SUMMA Rubriken är en parafras på Bergmans film, men i motsats till filmen berättar målningarna inte om äktenskapet. I stället fungerar detta som en fruktbar…