ELINA RUOHONEN | INFLUENCERS

26.3. -14-4- | Vernissage den 26 Mars kl 18-20, Välkommen!

Huvudpersonerna i utställningen är framtidens influencers. Vad letar de efter, hur profilerar de sig? Vad är på väg? Mina målningar kommenterar behovet av förändring i den nya eran. 

Det planetariska medvetandet har gett upphov till framtidens varelser. Karaktärerna i mina verk skapar nya vägar i den samtida influencer-kulturen. Dessa influencers har lärt sig att värdesätta samarbete, hållbarhet och respekt för biologisk mångfald som en del av sitt varumärkesbyggande och sin kommunikation. Influencers har ett skarpt och fokuserat öga, och de kanske bara riktar det mot dig. På andra ställen presenterar de sin tid och sin värld, där gränsen mellan människa och natur är suddig och bara de som lever tillsammans kan överleva. Att vara närvarande har tagit över ögonblickskulturen.

Verken är målade på baksidan av ett transparent material, och målningssekvensen är omvänd: verket börjar med en slutstrykning, varefter det fortsätter med en grundstrykning. Jag börjar med det väsentliga och avslutar med referenser och bakgrund. Den blanka ytan på akrylarket reflekterar betraktaren in i de förändrade bilderna av framtiden. Effekten är en spegel av betraktarens tänkande.

Jag är intresserad av vad målningen är kapabel till, hur kunskap och fantasi, framtid och förväntan binds samman i den. Jag älskar färg och färgens rörelse på en hal yta, lager och drakar, både fysiskt och innehållsmässigt. 

Verken är manifest, utopier och förhoppningar för sina varelser. Under den vackra och färgsprakande glada ytan finns dock allvarliga budskap om konsekvenserna av våra val. Den ekologiska förändringen är ett faktum, men påverkarna i mina verk vill redan blicka framåt och skapa ett möjligt gott som vi kan röra oss mot. Former behöver utvecklas, utforskas och föreställas på alla nivåer.

Hur kommer det att bli när den nya cykeln börjar?