FÄRGBILDER UR ETT ÄKTENSKAP 13.10.-31.10.2020

ELINA TAMMIRANTA-SUMMA OCH PERTTI SUMMA Rubriken är en parafras på Bergmans film, men i motsats till filmen berättar målningarna inte om äktenskapet. I stället fungerar detta som en fruktbar grogrund eller botten för uppkomsten av bilder. Ett äktenskap mellan två någorlunda självständigt tänkande individer kan också liknas vid en liten konstnärsgrupp eller ett samfund där samtalet i både […]

PAN JIANFENG: WITH HOPE 1.9.-20.9.2020

Pan Jianfeng är ”social kalligraf”. Han har arbetat 17 år som visuell konstnär i Shanghai i Kina, men flyttade 2016 till Gamla stan i Borgå, Finland. Hans självvalda exil i Finland kan ses som hans reflektion över stadslivet, sammanflätat med kampen för överlevnad och mening som konstnär. Som doktorandforskare vid The Modern Calligraphy Research Center, […]

FÖRSTA STEGEN

Hälsning från galleristen Hej, jag är Pasi Kirkkopelto, konstnär och konstpedagog från Vaasa med en 30-årig karriär i konstvärlden bakom mig. Jag arbetar som bildkonstlärare på grundskolan i Onkilahti och flyttade hit 2018. När min nya hemstad gav mig möjligheten att öppna eget konstgalleri var det ett erbjudande jag inte kunde säga nej till. Erkännanden och tack […]