APOKALYPSIS

INBJUDAN / ANSÖKAN FÖR VERK
Hej konstnär!

Vi inbjuder dig att delta i en utställning, baserad på Albrecht Dürers berömda träsnittsserie, som hålls i Makers’ Gallery i Vasa i oktober 2022.

Utställningen är uppkallad efter verkserien.

APOKALYPSIS

Hur resonerar Dürers apokalyptiska visioner i vår tidsålder? På vilket sätt kommunicerar de med visionerna, åsikterna och tolkningarna hos dagens konstnärer? Vårt mål är att genom en dialog mellan Albrecht Dürers träsnitt i serien Apokalypsen, och verk av kommenterande konstnärer idag, med hjälp av bildkonsten hitta nya perspektiv på nuet och det förflutna. De verk som väljs ut för utställningen baseras på Albrecht Dürers serie eller delar av den och/eller Uppenbarelsebokens texter. Vi önskar att verken tillför ett eget perspektiv, förhållningssätt, tema: oavsett om det härstammar från det förflutna, nuet eller framtiden. Kopior av Dürers verk och de nya verken för en dialog i utställningen.

 

Utställningen organiseras av Makers’ Gallery och Vasa kyrkliga samfällighet.


Albrecht DürerApocalypsis cu Figuris, 1511

Utställningstid: 1.- 30. oktober 2022.

Utställningstiden är uppdelad i två delar. Hängningen byts ut halvvägs.

Verkens utförande:

Typen av verk och teknik kan fritt väljas.

Ansökningstid och inlämning av förslag:

Vi ber er skicka in bilder av eller planer för verken/anmälningar senast före slutet av maj 2022. Ansökningstiden förlängs vid behov.

E-postadress:  galleria@makersgallery.fi 

Meddelandets rubrik: Apokalypsis

Valet av verk:

Valet av verk kommer att beslutas av en arbetsgrupp bestående av galleristerna Pasi Kirkkopelto (Konstmag.), Anna Rihto (FM), kyrkoherde  Tuomo Klapuri (Vaasan suomalainen seurakunta) och två expertmedlemmar som utses i ett senare skede. Vår arbetsgrupp väljer ut de verk som ska ställas ut under augusti 2022 och en inbjudan skickas till de konstnärerna vars verk har valts till utställningen.

Leverans av verken:

Konstnären ansvarar för leveransen av de fysiska verken senast söndagen den 25.9. Konstnären ansvarar även för upphämtningen av verken, om inte annat överenskommits.

Försäkringar: Galleriet och övriga möjliga utställningsplatser har tecknat en utställningsförsäkring. Konstnären kan även, om så önskas, själv försäkra sitt verk.

Utställningsutrymme:

Galleriets utställningsyta är 50 kvadratmeter, med en väggyta på cirka 26 m, av vilken merparten består av gipsskivor. Hängningen av verken utförs huvudsakligen med hjälp av upphängningsskenor och -linor.

Galleriets planlösning:  https://www.makersgallery.fi/taiteilijalle/ 

3D -modell av galleriet:  https://my.matterport.com/show/?m=BDXLe3QhHQb 

 

Huvudutställningen och sidoevenemangen hållas i Makers’ Gallery, multimedia- och videoverk eller föreställningar kan också visas/framföras i Heliga Treenighetskyrkans krypta och möjligen i stadens övriga offentliga utrymmen.

Under utställningenorganiserar vi:

Vernissage: öppningstal och musik, servering

Diskussionstillfälle

Temaguidningar: Experten berättar om utställningen och verken ur sitt eget perspektiv