ANTTI TANTTU 21.3. -9.4. 2023

“Nästan alla mina verk har handlat om ensamhet. I vissa verk är detta mer direkt, i andra mer subtilt. Mina verk handlar mer om att förmedla en ödslig känsla av ensamhet än att skildra stunder av ensamhet.”

Antti Tanttu är en traditionsmedveten innovatör av träsnittskonst. I sina unika verk kombinerar han andra tekniker med traditionella träsnitt tryckta på tunt japanskt papper. Att limma pappret på målade bakgrund ger luftighet och lätthet till det starka grafiska uttrycket och collagetekniken skapar lager. I slutresultatet är fortfarande trycket av en träsnidare.

Konstnären skissar mycket, undermedvetet och intuitivt. Även om Tanttus arbetsmetod med det unika konstverk är hantverksmässig och långsam, påminner konstnärens stil och figurernas placering på bildutan om de många skisserna. De tydliga, mestadels svarta silhuetterna kan också ses i jämförelse med samtida gatukonst. Tanttus stil kombinerar minskad tydlighet och en varm, omtänksam relation till karaktärerna som avbildas i verken.

Det centrala temat i Tanttus verk är ensamhet. I sitt arbete och i sina verk undviker konstnären dock en strikt tolkning. Snarare försöker han förmedla ett känslomässigt tillstånd. Figurerna i verken har något av tankens kvalitet – trots sin symboliska karaktär är inte allting här, färdigt – någonting kommer att hända. Betraktaren kompletterar verket med sina egna erfarenheter.

Figurerna i verken är ofta på något sätt ofullständiga, ibland hjälplösa och bundna, men i sin egen värld, avgränsade av bildens yta, är de oemotståndligt närvarande.

Antti Tanttus verk finns i många städers, stiftelsers och i Statens konstmuseums samlingar. Han har undervisat i grafisk konst vid Konstindustriella högskolan, Aalto-universitetet och Konstakademin vid flera tillfällen mellan 1990 och 2023.