SHOJI KATO | STAGING AREA – Not Just for Thousands of Cranes

4.5.-21.5. 2023

Staging Area – Not Just for Thousands of Cranes (2022- 2023)

Shoji Kato, Makers’ Gallery, Vaasa

4.5.-21.5. 2023

Joka syksy tuhannet kurjet vierailevat Söderfjärdenin laajassa, tasaisessa maisemassa. Tämä muuttolintujen pysähdyspaikka – taukopaikka – on pelto, joka aikoinaan oli veden alla. Jääkauden jälkeen maa kohosi. Kun nykyisen peltoalueen peittäneen veden syvyys vähitellen pieneni, kalastuksesta tuli vähemmän käytännöllistä. 

1700-luvun loppupuolella kyläläiset tekivät ensimmäisen yrityksensä säännöstellä vedenpintaa padolla, joka pitäisi suuremman osan maasta kuivana. Sukupolvien ajan sekä yhteisöllisyys että ristiriidat värittivät ponnisteluita kuivan maan esiin saamiseksi. Ihmiset kaivoivat ojia käsityökaluilla, ja perustivat lopulta 1920-luvulla pumppuaseman, jonka avulla kosteikko muuttui kultaiseksi maaksi, joka voi nyt tuottaa valtavan sadon.

Geologian tutkimuskeskuksen 1970-luvun lopulla ilmestyneessä artikkelissa ”Söderfjärdenin ympyränmuotoisen painanteen geologiasta Länsi-Suomessa” kerrottiin Söderfjärdenin laajasta geologisesta tutkimuksesta. Koska geologit löysivät tuffiittisia breksialohkareita ja varhaiskambrikautisia sedimenttejä, he mainitsivat ensimmäistä kertaa mahdollisuuden, että Söderfjärden voisi olla meteoriittitörmäyksen seurauksena syntynyt paikka. Myöhemmin yksi artikkelia kirjoittaneista geologeista totesi tämän spekulaation todeksi, ja arvioi, että kraateri syntyi 520 (tai enemmän) miljoonaa vuotta sitten.

Installaatio Staging Area – Not Just for Thousands of Cranes (2022- 2023) koostuu veistoksellisista asetelmista sekä paikkasidonnaisista materiaaleista, valokuvista, ja historiallisiin tapahtumiin perustuvan  fiktiivisen näytelmän pirstaleisesta käsikirjoituksesta. Yhdessä galleriatilan kanssa nämä elementit muodostavat kokonaisuuden, jossa Södertfjärden voidaan kuvitella siirtymäpaikaksi, poeettiseksi näyttämöksi, jonne orgaaninen ja epäorgaaninen, niin ihmiset kuin eläimet, kannattajat ja vastustajat, niukkuus ja pyhyys, sattuma ja selviytymistahto saapuvat eri suunnista ja eri aikoina – ja jossa ne valmistautuvat matkojensa jatkamiseen.

 Kietoutuvatko ne jotenkin yhteen, palaavatko ne takaisin?

Tätä näyttelyä tukevat:

TAIKE (Taiteen edistämiskeskus), SKR (Suomen Kulttuurirahasto) ja Makers’ Gallery.