Go to all Exhibitions

JANI JÄRVINEN: MAALAUKSIA JA PIIRUSTUKSIA 10.11.-28.11.2021

10 marras 2021 - 28 marras 2021

Jani Järvinen on Vaasassa vuonna 1973 syntynyt ja asuva taidemaalari ja taidegraafikko.Näyttelyn teokset ovat maalauksia ja piirustuksia,tekniikkoina lähinnä öljy,hiili ja lyijykynä.Teosten lähtökohtana on havainto:jokin maisemassa tai ihmisen kasvoissa,joka kiinnittää huomion ja saattaa työn alkuun”

*******

Jani Järvinen är målare och grafiker född och bosatt i Vasa 1973. Verken i utställningen är målningar och teckningar, teknikerna är främst olja, kol och penna.
Utgångspunkten för verken är observation: något i landskapet eller i det mänskliga ansiktet som drar till sig uppmärksamhet och startar arbetet.”

*******

Jani Järvinen is a painter and graphic artist born and living in Vaasa in 1973. The works in the exhibition are paintings and drawings, the techniques are mainly oil, coal and pencil.
The starting point of the works is observation: something in the landscape or in the human face that draws attention and starts the work. ”

Become a member
  • Date: 10 marras 2021 - 28 marras 2021
  • Location:Kirkkopuistikko 18, 65100 Vaasa

Add Your Comment