PajulammiSuomela

HENNA PAJULAMMI & SANNA-MARI SUOMENLA

21.9-10.10.2021

THE CHARM OF YESTERYEAR

The topic of henna Pajulammi and Sanna-Mari Suomenla's joint exhibition is the atmosphere of the past summer – its Light and Gold. Summer memories include bright nights and warm evenings, as well as rich, sun-saturated colours. Nature takes on bright shades until autumn darkens the glory. The exhibition symbolises opportunities for new beginnings and new stories. It gives you the freedom to see everything differently, in a new light and from a new perspective. There is hope and joy in the air. This feeling and space two up-and-coming artists want to communicate to their audience together. Anything is possible, there is beauty in everything. The exhibition features acrylic paintings made in strong colours and mixed engineering works mainly on canvas. The exhibition is meant to be cheerful and light,and to make the viewer stop for the delight of the colours and the deeper stories that come from the paintings. The aim of the exhibition is to convey the strength and energy that the colours and atmosphere of the season can give way through paintings.

**************************

DEN GÅGNA SOMMARENS HÄNFÖRELSE

Temat för Henna Pajulammis och Sanna-Mari Suomenlas duoutställning är den gångna sommarens atmosfär – dess Ljus och Guld. Vi minns sommarens ljusa nätter, sure kvällar och intensiva, solmättade färger. Naturen kläs i granna färger tills hösten tonar ner dem till sin egen glans. Utställningen är en symbol för de möjligheter som finns till en ny början och nya berättelser. Den ger en frihet att se allt på ett annat sätt, i ett nytt ljus och ur ett nytt perspektiv. Det finns hoppfullhet och glädje i luften. Den känslan och det tillståndet vill två framväxande konstnärer tillsammans förmedla till sin publik. Allt är möjligt och skönhet finns i allt. Utställningen presenterar färgstarka målningar i akryl och blandteknik, företrädesvis på målarduk. Tanken är att utställningen ska vara glad och ljus, en fest för ögat och få åskådaren att stanna upp vid djupare historier som är sprungna ur målningarna. Utställningens syfte är att genom konstverken förmedla den styrka och energi som kan upplevas i den avtagande säsongens färger och atmosfär. 

UPCOMING EXHIBITIONS

Address

Church Stick 18

65100 Vaasa

Suomi / Finland

OPENING HOURS

Tue-Fri: 14-19La
: 12-18Au
: 12-16

Subscribe