Raija Marttinen

RAIJA MARTTINEN

1.3.-20..3.2022

THAT'S WHAT'S LEFT.

The process of making raija Marttinen's work in the works of the exhibition "That Leaves Now" in March, painting is the most important thing.

"As I work, I search, find, reject, cover, dig again. I question everything until, in a fleeting moment, I reach it, the most important thing I know I've been looking for."

The exhibition includes the artist's latest works, which have specifically sought what remains.

********

I Raija Marttinens utställning "Det som återstår" processen att göra, att måla är det viktigaste.

"När jag arbetar söker jag, hittar, kastar bort, döljer och gräver upp igen. Jag ifrågasätter allt tills jag i ett flyktigt ögonblick sträcker mig efter det viktigaste jag vet att jag har sökt."

I utställningen visas konstnärens senaste verk, med särskilt fokus på det som återstår.

********

In Raija Marttinen's March exhibition "What remains now", the process of making, painting, is the most important thing.

"When I work, I search, find, discard, cover up, dig up again. I question everything until, in a fleeting moment, I reach for that, the most important thing I know I have sought."

The exhibition features the artist's most recent works, with a particular focus on what remains.

UPCOMING EXHIBITIONS

Address

Church Stick 18

65100 Vaasa

Suomi / Finland

OPENING HOURS

Tue-Fri: 14-19La
: 12-18Au
: 12-16

Subscribe