Jani Järvinen

JANI JÄRVINEN

10.11.-28.11.2021

PAINTINGS AND DRAWINGS

Jani Järvinen is a painter and art graphic artist born and living in Vaasa in 1973. The works in the exhibition are paintings and drawings, mainly oil, coal and pencil as techniques. The starting point for the works is observation:something in the landscape or in the face of a person that attracts attention and brings the work to a start"

*******

Jani Järvinen är målare och grafiker född och bosatt i Vasa 1973. Verken i utställningen är målningar och teckningar, teknikerna är främst olja, kol och penna.
Utgångspunkten för verken är observation: något i landskapet eller i det mänskliga ansiktet som drar till sig uppmärksamhet och startar arbetet."

*******

Jani Järvinen is a painter and graphic artist born and living in Vaasa in 1973. The works in the exhibition are paintings and drawings, the techniques are mainly oil, coal and pencil.
The starting point of the works is observation: something in the landscape or in the human face that draws attention and starts the work. ”

UPCOMING EXHIBITIONS

Address

Church Stick 18

65100 Vaasa

Suomi / Finland

OPENING HOURS

Tue-Fri: 14-19La
: 12-18Au
: 12-16

Subscribe