ANTTI TANTTU 21.3. -9.4. 2023

“Lähes kaikkien teosteni teemana on ollut yksinäisyys. Joissakin teoksissa tämä on suorempaa, toisissa hienovaraisempaa. Työssäni kyse on enemmänkin lohduttoman yksinäisyyden tunteen välittämisestä kuin yksinäisten hetkien kuvaamisesta.”

Antti Tanttu on perinnetietoinen puupiirrostaiteen uudistaja. Uniikeissa teoksissaan hän yhdistää perinteiseen, ohuelle japaninpaperille vedostettuun puupiirrokseen myös muita tekniikoita. Vedosten liimaaminen maalatuille taustoille tuo voimakkaan graafiseen ilmaisuun ilmavuutta ja keveyttä, sekä kollaasitekniikka kerroksia. Lopputulokseen jää silti vahvasti puupiirtäjän jälki.

Taiteilija luonnostelee paljon, alitajuisen intuitiivisesti. Vaikka Tantun työskentelytapa lopulta valmistuvan, uniikin taideteoksen parissa on käsityöläismäisen hidas, voi taiteilijan kädenjäljessä ja hahmojen sijoittelussa kuvapinnalla nähdä muistumia luonnosten runsaudesta. Selkeää, useimmiten mustaa siluettimaisuutta voi tarkastella myös verrattuna nykykatutaiteen näkökulmiin. Tantun teoksissa yhdistyy pelkistetty selkeys ja lämmin, välittävä suhde teoksissa kuvattuihin hahmoihin.

Teosten keskeisenä teemana on yksinäisyys. Työskentelyssään ja teoksissaan taiteilija kuitenkin välttää tarkkaa tulkintaa. Hän pyrkii pikemmin välittämään tunnetilaa. Teosten hahmoissa on jotakin ajatuksenkaltaista – niiden merkkimäisestä luonteesta huolimatta kaikki ei kuitenkaan ole tässä, valmiina;  jotakin on tekeillä. Katsoja voi täydentää teoksen omilla kokemuksillaan. 

Teosten hahmot ovat usein jollakin tavoin vajavaisia; toisinaan avuttomia ja sidottuja,  mutta omassa, kuvapinnan rajaamassa maailmassaan ne ovat vastaansanomattomasti läsnä.

Antti Tantun teoksia on lukuisten kaupunkien ja säätiöiden sekä Valtion taidemuseon kokoelmissa. Hän on toiminut taidegrafiikan opettajana Taideteollisessa korkeakoulussa ja Aalto-yliopistossa sekä Kuvataideakatemiassa useasti vuosina 1990-2023. Makers’ Galleryn näyttely on Tantun ensimmäinen yksityisnäyttely Vaasassa.